Divize zakládání staveb

Divize 11

Společnost HINTON a.s. Divize Zakládání staveb 11 se zabývá projekční činností v oboru geotechnika a realizací geotechnických konstrukcí prováděných zejména technologií vrtaných pilot a zápor rotačně náběrovou technologií. Dále pak realizuje kompletní dodávky stavebních jam „na klíč“ včetně zajištění výkopu, zemních prací, hlubinného založení a podkladních betonů.

V současné době divize Zakládání staveb zaměstnává 20 zaměstnanců, z toho 4 autorizované osoby pro obor geotechnika a 1 v oboru pozemní stavby. Společnost HINTON a.s. disponuje vlastním strojním vybavením a projekčním oddělením.

 

Na základě geologického průzkumu daného stavebního místa navrhneme nejvhodnější postupy založení stavby, zpracujeme projektovou dokumentaci a dílo zrealizujeme

Výrobní program

 • Hlubinné založení objektů

 • Pilotové i mikropilotové zakládání objektů

 • Pažení a kotvení stavebních jam

 • Podchycení objektů

 • Hlubinné těsnící konstrukce

 • Zemní práce

 • Monolitické konstrukce malého rozsahu

Projekční činnost

 • Projekty pilot a mikropilot

 • Projekty tryskové injektáže

 • Projekty kotvených a nekotvených pažících konstrukcí tvořených záporami nebo mikrozáporami

 • Projekty opěrných pilotových stěn, hřebíkových stěn, trvalých a dočasných horninových kotev

Souhlasím
###message