GD bytové domy

BD Oskara Nedbala

České Budějovice, ulice Oskara Nedbala

Lokalita

České Budějovice, ulice Oskara Nedbala

Investor

Rezidence Oskarka s.r.o. Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Realizace

02/2020 - 04/2022
BD Oskara Nedbala

Jedná se o projekt bytového domu s celkovým počtem 110 bytů velikostně od 1+kk do 4+kk.

Objekt má 8 nadzemních podlaží, pochozí plochou střechu osazenou intenzivní a extenzivní zelení, jejíž část bude využívána jako společný prostor. V 1.NP jsou umístěné 2 komerční jednotky, jinak je toto podlaží využíváno především pro parkování vozidel a zázemí objektu (rozvodna, výměníková stanice atd.). Z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst jsou zde navržené parkovací zakladače. Navazující 2.NP – 8.NP jsou směrem vzhůru půdorysně ustupující, vzniklé venkovní prostory jsou pak pro využití orientace na jižní stranu navrženy jako terasy. V prostoru mezi objekty v 2.NP bude vytvořen „zelený“ ostrůvek osázený stromy a další drobnou vegetací. Budou tak přirozeným způsobem zajišťovat ochlazování vnitrobloku v letním období. Konstrukce objektu bude železobetonová monolitická kombinovaná s prefabrikovanými prvky (balkony, schodiště, výtahové šachty), založená na vrtaných pilotách. Bytové příčky jsou navržené z vysokopevnostního sádrokartonu, vnitřní omítky budou tenkovrstvé štukové opatřené malbou. Obě sekce budou zatepleny minerální izolací a finální povrch bude tvořit silikonová strukturovaná omítka. Výjimkou je fasáda 1.NP, kterou tvoří keramický obklad. Zvláštností fasády 2.- 8. NP situované na jih je realizace svislé zeleně včetně zavlažovacího systému. Vytápění objektu bude zajišťovat výměníková stanice, v bytech pak podlahové teplovodní topení v kombinaci s koupelnovými „žebříky“. Pro pohodlnou kontrolu spotřeby energií budou realizovány měřiče s dálkovými odečty. Okna budou plastová v odstínu antracit s akustickým zasklením. Zámečnické a klempířské prvky jsou pozinkované, zábradlí na terasách a balkonech pak se skleněnou výplní. Součástí celého projektu jsou i venkovní objekty, především pak zpevněné plochy včetně výstavby nové zastávky městské hromadné dopravy. Dále budeme zajišťovat výstavbu oplocení s dělící stěnou situovanou směrem k Základní umělecké škole, přístřešků pro kontejnery a výsadbu nových stromů. Před zahájením projektu je také nutné provést přeložky sítí – vodovodu, veřejného osvětlení, trakčního vedení a vedení VN a NN. Celý projekt vyniká maximálním využitím zeleně, čímž objekt získá jedinečný vzhled. Tvar a velikost stavby pak vhodně zapadá do daného území a doplňuje okolní zástavbu.

Souhlasím
###message