GD bytové domy

BD U Sluncové

Praha 8 Karlín

Lokalita

Praha 8 Karlín

Investor

Nová Invalidovna, a.s. Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizace

11/2020 – 10/2022
BD U Sluncové

Jedná se o čtyři bytové domy označené A – D s 5 nadzemními podlažími na společném podnoži v 1.PP.

Výškově domy navazují na zástavbu hotelu Čechie a budovu BIS na pozemku 723/1. Každý objekt je navržen s centrálním schodištěm a výtahem, propojujícím nadzemní podlaží s garážemi v suterénu - značeno jako 1.PP. V 1.NP jsou situovány byty velikostní kategorie 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, vybrané byty mají předzahrádky. Obdobně je řešeno i typické podlaží, kde jsou navrženy byty velikostní kategorie 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Páté nejvyšší podlaží, které částečně ustupuje, je navrženo s byty velikostní kategorie 1+kk, 2+kk a 4+kk. Budovy jsou navrženy vždy na společném podzemním podlaží, využitém pro podzemní garážová stání a prostory technického zázemí obou budov.
Z těchto podzemních podlaží jsou vždy samostatně zpřístupněny příslušné nadzemní sekce každé budovy A, B, C a D. Každá bytová budova je celoplošně podsklepena, domy mají 5 nadzemních pater, přičemž poslední podlaží jsou vždy řešena jako částečně ustupující, čímž se zde vytváří prostor pro zřízení teras. Venkovní parter bude komunikačně vzájemně propojen pěšími a pojezdovými komunikacemi a bude obsahovat plochy s  relaxačními odpočinkovými zónami. Zelené střechy se zahrádkami budou využívány z úrovně přilehlých bytů v 1.NP. Tím je zaručena maximální intimita zahrádek bytů. Zeleň na střeše garáží z jižní strany, díky svažitosti pozemku, volně navazuje na zeleň rostlého terénu. Základní hmota fasádních ploch kombinuje keramický obklad ve stylu cihelných pásků a strukturální omítku v pásech spojujících okenní otvory a lodžie. Tyto dva hlavní povrchy jsou barevně inverzní, tedy světlé obkladní pásky (světle béžové až bílé) a tmavě šedá strukturální omítka na sekcích B, C.
 

 

Souhlasím
###message