GD bytové domy

Nájemní komplex LUKA - etapa 1

Praha 13 Luka

Lokalita

Praha 13 Luka

Investor

Luka Residential s.r.o. Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9

Realizace

04/2015 - 11/2015
Nájemní komplex LUKA - etapa 1

1. etapa stavby zahrnuje realizaci zajištění stavební jámy, která bude sloužit pro stavbu polyfunkčního a bytového objektu Luka II, včetně vybudování potřebných podchycení velkoprofilovými pilotami a vybudování dynamického filtru.

Stavba dále zahrnuje vybudování ochrany stávajícího kolektoru pomocí dočasných a trvalých přejezdových desek, výstavbu přípojek vodovodu, kanalizace, teplovodu a vybudování přeložky dešťové a splaškové kanalizace, včetně výstavby potřebných stavebních objektů. Součástí stavby jsou také hrubé terénní úpravy okolí stavby včetně demolice stávajících drobných stavebních objektů a likvidace náletových dřevin a keřů.

Souhlasím
###message