GD rekonstrukce

COFELY

Lhotka, Praha 4

Lokalita

Lhotka, Praha 4

Investor

COFELY a.s.

Realizace

11/13 – 04/14
COFELY

Původně realizován jako stavební objekt zázemí při stavbě sídliště Lhotka byl později několikrát stavebně upraven, rozšířen a využíván pro různé provozní účely jako jídelna, kanceláře, šatny, sprchy, sklady a archivy provozovatele objektu.

Objekt se nachází uvnitř areálu. Účelem rekonstrukce je adaptace vnitřních prostor objektu tak, aby sem bylo možné přesunout šatny a hygienické zázemí pracovníků z přízemí hlavní administrativní budovy v areálu. Do hlavní budovy se naopak přesune administrativní provoz. S ohledem na odlišné stavební potřeby obou funkcí a současný stavební stav dotčených prostor v obou objektech je nutné tyto prostory kompletně vnitřně rekonstruovat. Předmětem díla je rekonstrukce vnitřních prostor objektu, která zahrne nové zdravotechnické instalace, nové rozvody ESI a ESL, rozšíření hygienického a sociálního zázemí, nové řešení vytápění celého objektu atd. Rekonstrukce nezahrnuje fasádní a střešní plášt kromě několika míst přímo dotčených stavbou (zazdění oken, průchody střechou instalacemi ZTI a TT). Objekt je přízemní a nepodsklepený, protáhlého podélného tvaru.
 

 

Souhlasím
###message