GD komerční

Campus Science Park-Building C

Brno

Lokalita

Brno

Investor

A/L Real Three s.r.o.

Realizace

10/2013 - 07/2016
Campus Science Park-Building C

III. etapa výstavby (objekt C) je součástí souboru staveb Campus Park (stavba I až IV).

Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory a navazuje na objekt B postavený v předcházející etapě. Objekt má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. Podzemní podlaží zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí. Z této podnože vyrůstá osmipodlažní budova s administrativními prostory a s nástavbami na střeše pro část technických provozů. Se stavbou budou realizovány potřebné obslužné komunikace, venkovní rozvody IS a přípojky vč. sadových úprav. Dispozičně bude větší plocha suterénů využita jako parkovací stání. V úrovni 2. nadzemního podlaží vytváří Archivní náměstí s vodní plochou předprostor k hlavnímu vstupu do objektu. Karuselem vejdeme do prostoru centrální haly, ze které se dostaneme kolem recepce k trojici výtahů. Na halu navazují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením a instalačními šachtami. Kolem jader jsou v jednotlivých patrech rozmístěna velkoprostorová kancelářská pracoviště. Obvodový plášť bude v 1.PP a 1.NP kombinací gabionových obkladů, prosklených ploch a pozinkovaného tahokovu u krytých parkovacích stání. Obvodový plášť v 2. až 7.NP bude plně prosklený a nad fasádami se line jednotící pás atik z hliníkových kazet. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry. Založení objektů je provedeno na vodostavebné „bílé“ železobetonové monolitické vaně podepřené vrtanými železobetonovými pilotami. Střešní plášť plochých střech bude z hydroizolačních folií na tepelně izolačních a spádových vrstvách z pěnového polystyrénu s násypem z kameniva.

Souhlasím
###message