GD bytové domy

Bytový dům Kaskády Barrandov - IV, V

Praha 5, Barrandov

Lokalita

Praha 5, Barrandov

Investor

Finep Barrandov Západ a.s. Praha 1, Václavské náměstí 1

Realizace

10/2012 – jaro 2014
Bytový dům Kaskády Barrandov - IV, V

Etapy Kaskády Barrandov IV a V plynule navazují na předchozí realizované etapy Kaskády Barrandov II a III. Nově navrhovaná výstavba vytvoří tzv. "hnízda" domů.

Tyto hnízda budou pro pěší volně prostupná, ale současně vytvoří polosoukromé prostory s dětskými hřišti, vodními prvky a relaxačními plochami. Součástí je vybudování parku s množstvím zeleně, která bude místním obyvatelům v budoucnu skýtat příjemné místo pro odpočinek.

Bezprostřední blízkost přírodního parku Prokopské údolí, MHD v pěší vzdálenosti (bus a tramvaj 3 min.), šíře občanského vybavení (škola, lékař, supermarket) i výborné dopravní napojení na D1 a D5, činí toto místo velmi atraktivním pro všechny věkové skupiny.

Pro řešené území byla zvolena koncepce 2 samostatných dispozičně téměř shodných bytových domů. Základním  kompozičním prvkem domů jsou „pilotové arkýře v 1 – 4 NP“, které člení fasádu a zároveň zabezpečují proslunění bytů. Podzemní podlaží domů přesahuje nadzemní část a zahrnuje parkovací stání před domem. Podzemní podlaží slouží pro garážová stání (1PP). Dále je zde umístěno technické zázemí objetu, tzn. výměníková stanice, místnost pro UPS, sklepy, úklidová místnost, vodoměrná místnost, rozvaděče atd.

V domech jsou navrženy byty v rozmezí 30 – 100 m2 ve velikostních kategoriích 1kk, 3kk a 4kk. Byty  1kk a 3kk jsou umístěné převážně v běžných podlažích 1 – 5NP a v 6. ustupujícím podlaží jsou umístěné převážně byty 4kk s terasami. Ke každému bytu náleží balkon. Bytům v ustupujících podlažích náleží střešní terasa.

Barevné a materiálové řešení fasád bytového objektu podtrhuje jeho hmotové členění. Fasády jsou tvarově jednoduché, zateplené a omítané nebo s obkladem. Na fasádách budou použity převážně omítky v barvách bílá a hnědá.

Skladba nových bytů v nově nabízené etapě, Kaskády Barrandov IV, je zajímavá jak pro tzv. singles, tak pro početnější rodiny s dětmi. Aktuální etapa zahrnuje jeden bytový dům s celkovým počtem 63 bytů. Etapa Kaskády Barrandov V nově nabízí 66 nových bytů.

Souhlasím
###message