GD bytové domy

BD Jírovcova sekce D

České Budějovice, ulice Jírovcova

Lokalita

České Budějovice, ulice Jírovcova

Investor

CZ Immo

Realizace

11/2014 – 11/2015
BD Jírovcova sekce D

Jedná se o obytný dům, navazující na stávající uliční frontu v Jírovcově ulici.

Z jižní strany přiléhá novostavba sekcí A, B, C a severní hranici staveniště tvoří stávající skladový areál.
Navrhovaný objekt D má 36 bytových jednotek o sedmi nadzemních a jedním podzemním podlaží. Vstupní, polozapuštěné podlaží je určeno vesměs pro technické zázemí budovy a skladové prostory (sklepy) pro obyvatele domu. Nadzemní podlaží jsou výlučně obytná, s byty kategorie 1kk – 3kk. Šesté a sedmé nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující. K východnímu průčelí domu přiléhá vnitřní dvůr navržený pro parkování s doprovodnou vysokou zelení. Dvůr je přístupný průjezdem ze sekce „A“.
Součástí realizace je i nezbytná infrastruktura a napojení na okolní dopravní řešení.

Souhlasím
###message