GD bytové domy

BD Jírovcova sekce C

České Budějovice, ulice Jírovcova

Lokalita

České Budějovice, ulice Jírovcova

Investor

CZ Immo

Realizace

06/2014 – 05/2015
BD Jírovcova sekce C

Jedná se o obytný dům, navazující na stávající uliční frontu v Jírovcově ulici.

Z jižní strany přiléhá novostavba sekcí A,B a severní hranici staveniště tvoří stávající skladový areál.
Navrhovaný objekt C má 34 bytových jednotek o šesti nadzemních a jedním podzemním podlaží. Vstupní, polozapuštěné podlaží je určeno vesměs pro technické zázemí budovy a skladové prostory (sklepy) pro obyvatele domu. Částečně lze vstupní podlaží využít pro drobné komerční účely. Nadzemní podlaží jsou výlučně obytná, s byty kategorie 1kk – 3kk. Šesté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující. K východnímu průčelí domu přiléhá vnitřní dvůr navržený pro parkování s doprovodnou vysokou zelení. Dvůr je přístupný průjezdem ze sekce „A“. Součástí realizace je i nezbytná infrastruktura a napojení na okolní dopravní řešení.

Souhlasím
###message