GD bytové domy

BD Jírovcova

České Budějovice, ulice Jírovcova

Lokalita

České Budějovice, ulice Jírovcova

Investor

CZ Immobilien spol. s r.o.

Realizace

02/2013 – 03/2014
BD Jírovcova

Jedná se o obytný dům, navazující na stávající uliční frontu v Jírovcově ulici. Navrhovaný objekt se sekcemi A, B, má 78 bytových jednotek o šesti nadzemních a jedním podzemním podlaží.

Vstupní, polozapuštěné podlaží je určeno vesměs pro technické zázemí budovy a skladové prostory (sklepy) obyvatel domu. Částečně lze vstupní podlaží využít pro drobné komerční účely. Nadzemní podlaží jsou výlučně obytná, s byty kategorie 1kk – 3kk. Šesté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující. V jižní pravé sekci A je navržen průjezd do navazujícího dvora. Průjezd je dimenzován na provoz požárních vozidel. Ve dvoře je umístěno 71 parkovacích a 12 garážových stání. Parkovací stání jsou doplněna vysokou zelení. Součástí realizace je i nezbytná infrastruktura a napojení na okolní dopravní řešení.
 

 

Souhlasím
###message