GD bytové domy

BD Elektra A B

Praha 9 - Hloubětín

Lokalita

Praha 9 - Hloubětín

Investor

Finep Elektra s.r.o., Havlíčkova 1030/1, Praha

Realizace

04/2020 - 12/2021
BD Elektra A B

Jedná se o novostavbu bytového domu s označením BD Elektra, který je rozdělen na dvě sekce A a B.

Objekt má suterén se dvěma podzemními podlažími v sekci B a jedním podzemním podlaží ve spojovacím krčku a v sekci A. V 2PP jsou garáže, kočárkárna pro sekci B a sklepy. V 1PP jsou úklidové místnosti, místnost pro správce, vodoměrná místnost, výměníková stanice, sklepy, kolárna, místnost UPS, vstupní hala do sekce B. Vjezd do parkingu 1PP je na severní fasádě sekce B. Vjezd do 2PP je přes rampu v SV rohu sekce B. V 1NP je vstup do sekce A, kolárna a kočárkárna sekce A, na jižní fasádě sekce A jsou zde také vstupy do 5-ti komerčních jednotek v 1NP. V severní části 1NP sekce A jsou byty a byty jsou také v celém 1NP sekce B. Nadzemní podlaží 2.NP–7.NP v sekci A a 2.NP-5.NP v sekci B jsou bytová. Dispozice bytů jsou řešeny dle požadavků investora v rozsahu 1+kk až 4+kk.
V okolí objektu podél západní fasády je navržena úprava chodníku spočívající v rozšíření stávajícího chodníku, doplnění vodící linie pro slepce z dlažby do stávajícího chodníku. V rozšířeném chodníku jsou navrženy nové stromy. Na chodníku podél jižní fasády bude po dokončení stavby vyměněn asfaltový povrch. Severně od sekce B je navrženo parkoviště pro návštěvy, podzemní retenční objekt RN2 pro dešťovou vodu a konstrukce pro kontejnery na odpad včetně částečného zastřešení pergolou. V atriu podél východní fasády sekce B jsou navrženy parkové úpravy s dřevěným molem, chodník ze šlapáků a pítko, dále pak podzemní retenční nádrž RN1. V atriu jsou také předzahrádky bytů v 1NP.

Souhlasím
###message