Výstavba učebnového pavilonu ISŠS České Budějovice

Úspěšně jsme zkolaudovali a předali investorovi projekt ISŚ Stavební – učebny a dílny odborné výuky v Českých Budějovicích. Stavbu zrealizoval tým pod vedením Pavla Míky. Další poděkování patří Janu Václavíkovi, Jiřímu Petroušovi, Petru Kubešovi a Ivě Kačerové.

Souhlasím
###message