Šporkovský palác - Rekonstrukce částí "A, B, C"

Koncem února naše společnost převzala od investora SEBRE, a.s. objekt Šporkovský palác a na základě stavebního povolení zahájila stavební úpravy. Ty spočívají zejména v dispozičních úpravách ve všech podzemních i nadzemních podlažích objektu. Projednávané stavební úpravy jsou spojeny se změnou užívání objektu v současnosti čistě administrativního na objekt polyfunkční. Funkční využití bude doplněno o komerční plochy a divadelní prostory. Vše se provádí v souladu s pokyny památkářů a pod dohledem restaurátorů.

Souhlasím
###message