Nájemní komplex LUKA - etapa 1

Naše společnost Hinton, a.s. získala novou zakázku v Praze. Jedná se o "Nájemní komplex LUKA - etapa 1", která zahrnuje zemní práce, zajištění stavební jámy, přeložky dešťové a splaškové kanalizace a přípojky kanalizace, vody a teplovodu. Tento projekt realizuje středisko 01 Praha pod vedením Ondry Bielaka.

Souhlasím
###message