KOTI Hyacint

Divize Speciálního zakládání staveb Hinton, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na dodavatele prací speciálního zakládání pro projekt „KOTI Hyacint“ v Praze Modřanech pro společnost Průmstav, a.s. Investorem projektu je developerská společnost YIT Stavo .
 
Součástí dodávaných prací bude zajištění stavební jámy systémem kotvených záporových stěn, zemní práce a pilotové založení objektů. Práce budou realizovány v období od února do června 2013

Souhlasím
###message