HINTON, a.s. ZALOŽILA DIVIZI SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Na začátku  ledna 2013 vznikla v rámci stavební společnosti Hinton, a.s. nově Divize speciálního zakládání staveb. Za vedení nové divize je zodpovědný Ing. David Rataj (40). Divize Speciálního zakládání staveb bude zajiśťovat provádění prací jak v rámci projektů Hinton, tak budou služby speciálního zakládání nabízeny i externím partnerům.
 
Hinton a.s. rozšiřuje portfolio nabízených služeb a od ledna 2013 tak vzniká Divize Speciálního zakládání staveb. Za vedení nové divize je zodpovědný Ing. David Rataj (40). Hinton tímto krokem potvrzuje zvolenou strategii vybudování silného stavebního koncernu. Divize Speciálního zakládání staveb bude nabízet služby jak v rámci projektů Hinton, tak budou služby speciálního zakládání nabízeny i externím partnerům. Ředitel divize Speciálního zakládání staveb David Rataj k tomu dodává: „Díky mnohaletým zkušenostem na projektech v Čechách i v zahraničí mohu vytvořit divizi, která bude poskytovat vysoce profesionální služby interním a externím zákazníkům“. Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Burda k tomu doplňuje: „Pevně věřím, že David Rataj bude velkým přínosem pro celý tým HINTON. Vznik divize považujeme za další krok k naplnění naší firemní strategie, tedy vybudovat silný stavební koncern“.

Souhlasím
###message