Building Efficiency Awards 2014

Dne 27. listopadu 2014 jsme získali 2. místo Building Efficiency Awards 2014. Porota ocenila soulad architektonické kvality s funkčními, environmentálními a energetickými parametry stavby. Více informací o projektu na http://www.hinton.cz/cz/reference/reference/1/novostavba-viladomu-vietnamska/

Souhlasím
###message